Zamów usługę odbioru instalacji przy zdawaniu budynku

Każda instalacja domowa musi przejść dokładną kontrolę przed oddaniem do użytku. W przypadku instalacji gazowych, elektrycznych i kominowych, szczegółowe badania są ściśle regulowane przez przepisy, zwłaszcza województw śląskiego i opolskiego. Zgodnie z prawem budowlanym, właściciel budynku musi co najmniej co pięć lat przeprowadzić kontrolę techniczną swojego obiektu.

Bezpieczny prąd dla Śląska i Opolszczyzny

Instalacje elektryczne muszą być dokładnie testowane i pomiarowe. Nasze urządzenia elektryczne muszą zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Podczas odbioru instalacji sprawdzamy skuteczność ochrony przewodów przed zwarciem, systemy ochrony przed porażeniem prądem, izolację oraz wyłączniki różnicowo-prądowe. Po przeprowadzeniu pomiarów nasz wykwalifikowany elektryk wystawia protokół, który jest niezbędny przy zawieraniu stałej umowy z dostawcą energii elektrycznej.

Bezpieczna dostawa gazu dla Raciborza, Kietrza i okolic

Odbiór instalacji gazowej jest możliwy tylko po głównej próbie szczelności. Próbę tę przeprowadza się po każdej nowej instalacji, modernizacji lub remoncie, a także po wyłączeniu instalacji na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Wymagany manometr musi spełniać normy klasy 0,6 i posiadać legalizację. Ciśnienie podczas próby wynosi 0,05 MPa, a w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych – 0,1 MPa. Pozytywny wynik otrzymujemy, jeśli ciśnienie nie spada przez 30 minut.

Po zakończonej próbie sporządzamy protokół, który podpisują wykonawca instalacji gazowej oraz właściciel nieruchomości. Jeśli instalacja nie jest napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od badania, konieczne jest ponowne przeprowadzenie próby. Badanie stanu technicznego instalacji gazowej jest wykonywane jednocześnie z kontrolą i odbiorem wentylacji i kominów.

Kontrola komina i wentylacji dla Śląska i Opolszczyzny

Kontrolujemy instalacje kominowe i wentylacyjne przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wewnętrzne powierzchnie kominów oceniamy kamerą inspekcyjną. Wielkość przepływu powietrza w kominach i kanałach wentylacyjnych mierzymy anemometrem skrzydełkowym. Szczelność przewodów kominowych sprawdzamy za pomocą nowoczesnych narzędzi lub świecy dymnej. Kontrola komina i wentylacji kończy się wydaniem zaświadczenia o wynikach kontroli. Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo przed ryzykiem zaczadzenia.

Niezawodna woda i ogrzewanie dla Raciborza, Kietrza i okolic

Podczas montażu instalacji dokonujemy częściowego odbioru technicznego i kontrolujemy przewody ukryte w bruzdach oraz wszędzie tam, gdzie zakrycie uniemożliwia późniejszą kontrolę. Sprawdzamy zgodność instalacji z projektem oraz szczegółowe wykonanie. Do odbioru końcowego potrzebne są protokoły z wcześniejszych etapów kontrolnych. Szczególną uwagę poświęcamy instalacjom w wylewkach i ogrzewaniu podłogowym, które zostaną ukryte pod posadzką.

Kontrolujemy szczelność instalacji wodnej i ciepłowniczej poprzez wtłaczanie powietrza pod wysokim ciśnieniem, a następnie napełniamy je wodą. Upewniamy się, że elementy są właściwie oznakowane i zabezpieczone przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia. Po udanym teście sporządzamy protokół lub wpis do dziennika. Kontrolujemy również hałas pracy rur oraz zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi. Sprawdzamy pompy obiegowe, regulacyjne armatury i zabezpieczenia. Przed oddaniem instalacji do użytku przeprowadzamy płukanie oraz, w określonych sytuacjach, dezynfekcję przy użyciu odpowiednich środków.

Zadbaj o bezpieczeństwo i sprawność swoich instalacji. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz profesjonalnej kontroli instalacji województw śląskiego i opolskiego, w tym Racibórz, Kietrz i okolice. Nasza firma gwarantuje pełen zakres usług związanych z kontrolą techniczną instalacji.